SKsoft
Hodnota nákupu:
0,00 Kč

software

informace

pro zákazníky

sksoft.cz

Prodej a distribuce slovenského software.

info@sksoft.cz
Popis
Funkce
Náhled
Download
Ceník
Koupit!
Optimik  

Optimik

Kvalitní software pro automatický návrh nářezových plánů nejen pro výrobce nábytku.

Návrh řezných plánů
Po výběru zakázky, pro kterou se budou počítat řezné plány se zobrazí okno ve kterém si můžete nastavit několik parametrů, které ovlivňují výsledné plány. Po výpočtu, který trvá jen několik sekund, si můžete nechat zobrazit výsledné plány, statistiku řezných plánů, použité formáty, desky, vzniklé odřezky a etikety. Vše je možné tisknout, exportovat i importovat do několika formátů.

Zakázky
Všechny díly, které přidáte do programu se automaticky přidávají k vybrané zakázce. Ty jsou evidované a jejich seznam můžete měnit jejich přidáváním, editováním nebo mazáním. Každá zakázka obsahuje tyto údaje: Datum, označení, popis, poznámku a zda-li je zakázka vyhotovená. Pro větší přehlednost lze vyhotovené zakázky v přehledové tabulce skrýt.

Záznam o dílu (desce)
Každý záznam obsahuje údaje o množství, rozměrech, popis, sestavu, ke které díl patří, materiál (vybírá se z evidence materiálu), hranovací pásky pro každou stranu dílu a zda-li se může díl otáčet - u některých materiálů s orientovanou kresbou by otáčení bylo nevhodné.

Materiál
Evidovaný materiál je seznam všech dostupných formátů (včetně odřezků) a v tabulce je přehled skladových pohybů - chronologicky seřazené příjmy a výdaje - aktuálního formátu. Vše je přehledně evidováno na záznamy o materiálu, formátu a skladovém pohybu.

Hranovací pásky a ostatní položky
Evidence hranovacích pásek a ostatních položek je téměř totožná. Můžete si v nich zaevidovat všechny druhy Vámi používaných hranovacích pásek a ostatních položek (panty, vruty, práci, dopravu apod...), které jsou součástí Vaší zakázky a tedy ovlivňují celkovou cenu. Každá položka obsahuje tyto údaje: Obrázek, označení, popis a cenu. Každé hranovací pásce navíc můžete přiřadit orientační barvu, která bude použita při tisku řezných plánů a etiket.

Sestavy
Evidence sestav je velmi podobná evidenci zakázek a slouží k šetření Vašeho času při zadávání stále se opakujících dílů. Toto může nastat například v případě sestavy, kterou vyrábíte sériově nebo ve větším množství. Abyste nemuseli díly sestavy neustále ručně zadávat do nových zakázek stačí, když si ji zapíšete do evidence sestav a kdykoli to bude potřebné, budete moci všechny díly sestavy do zakázky velmi jednoduše a rychle překopírovat.

Nastavení programu
Program obsahuje rozsáhlé nastavení díky kterému si můžete přizpůsobit vlastnosti a chování programu tak, aby co nejvíce vyhovoval Vašim požadavkům.

Zálohování
Pro vyšší bezpečnost program umožňuje všechny údaje z programu zkomprimovat a uložit je do jediného souboru. Při havárii systému je možné všechna data obnovit.